nomen.eumycetozoa.com

          An online nomenclatural information system of Eumycetozoa

              Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid © 2005-2023

 


genus   specie    infraspecie    author    publication


Invalid or doubtful name

Didymium mucilago Prikhodko, Shchepin, Novozh. López-Vill., G. Moreno & Schnittler, in Prikhodko, Shchepin, Bortnikova, Novozhilov, Gmoshinskiy, Moreno, López-Villalba, Stephenson & Schnittler, Mycological Progress 22:11, 10 (2023) [see pdf]

[Nom. illeg., Shenzhen Code art. 11.4]