nomen.eumycetozoa.com

          An online nomenclatural information system of Eumycetozoa

              Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid © 2005-2024

 


genus   specie    infraspecie    author    publication

Chondrioderma trevelyanii (Grev.) Rostaf., Sluzowce monogr. 182 (1874) [hide pdf]

["trevelyani"]


[pdf from archive.org]This name is a synonym of:

Polyschismium trevelyanii (Grev.) Corda ex Rostaf.