nomen.eumycetozoa.com

          An online nomenclatural information system of Eumycetozoa

              Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid © 2005-2024

 


genus   specie    infraspecie    author    publication

Leangium trevelyanii Grev., Scott. crypt. fl. 3(27):pl. 132 (1824) [hide pdf]

["trevelyani"]


[pdf from Biblioteca Digital del Real Jardin Botánico, CSIC. Madrid]This name is a synonym of:

Polyschismium trevelyanii (Grev.) Corda ex Rostaf.